Jó szerencsét! A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeumának honlapja!

    Fazola Henrik 

Főoldal Fel 50 ÉV Érdekességek Fotógaléria Fazola Fesztivál

 

Főoldal
Fel

 

 

 

Fazola Henrik (1730 k.-1779)

A Würzburgban született, alig huszonnyolc éves, szakmáját már mesteri szinten művelő Fazola Henriket gr. Barkóczy Ferenc püspök hívta meg Egerbe, ahol épületdíszítéseket készített a püspöki építkezéseken. Egri éveinek munkásságát számos máig fennmaradt alkotás őrzi. Páratlan gazdag életművének kiemelkedő, európai színvonalú művészi kovácsoltvas alkotása a megyeháza szőlőfürtös és címeres rácsos kapuja, illetve a főkapu feletti félköríves lunetta.

A munkája során egyre gyakrabban jelentkező alapanyag-ellátási problémák miatt keresi a lehetőségét egy vasmű alapításának Eger közelében. A Mátra és a Bükk-hegységekben folytatott bányakutatásait siker koronázza, amit Mária Terézia aranyéremmel ismer el. A császárnő 1770-ben megküldött leirata alapján Fazola hozzákezd a Bükk vadonában, a mai Ómassa területén egy faszéntüzelésű vasolvasztó megépítéséhez. Az olvasztómű felépítéséhez és az üzem beindításához stájer és felvidéki, vasgyártásban illetve feldolgozásban jártas szakembereket telepít le, ők alkotják Ómassa és Hámor települések őslakosságát. A vasmű 1772-ben kezdi meg működését és alig néhány év után már országos hírnévre tesz szert.

A kezdeti évek nehézségei, működési problémák és az udvar támogatásának elmaradása felőrlik Fazola Henrik vagyonát és egészségét. A diósgyőri-hámori vasmű alapítója 1779. április 16-án hunyt el Hámor községben. Hamvai a hámori temetőben ismeretlen helyen nyugszanak, jelképes díszsírhelyet 2005-ben kapott a miskolci Rotary Club és a miskolci önkormányzat támogatásával.

Alkotóképességét, munkabírását és az ezzel szerzett egész vagyonát a tudomány és a művészet, az ipari kultúra fejlesztése, a haladás szolgálatába állította. Elévülhetetlen érdeme, hogy viszonylag távol az alsó-magyarországi vasművektől egy addig iparilag fehér foltnak számító vidéket kapcsolt be az ország vasiparába, ezzel évszázadokra meghatározva Borsod megye és ezzel együtt Miskolc város arculatát. Észak-Magyarország újabb kori gazdaságtörténetének, az egész magyar vasipar történetének, a Mátra és a Bükk hegység ipari feltárásának kiemelkedő alakját tiszteljük személyében.

A Fazola Feszitvál fő támogatói:


Miskolc M. J. Város Önkormányzata

- Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság

 

 

 

 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma          Tel: (+36)46/379-375          E-mail: kohmuz@kohmuz.t-online.hu

 

 

 

A múzeum fenntartója az

 

                                               Utolsó módosítás dátuma: 2013.12.04. 11:55