Jó szerencsét! A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeumának honlapja!

    Állandó kiállítás 

Főoldal Fel 50 ÉV Érdekességek Fotógaléria Fazola Fesztivál

 

Főoldal
Fel

 

 

 

Földszinti előtér

Múzeumunk látogatóit a földszinti előtérben fogadja, ahol lehetőség nyílik a falitárlóban elhelyezett kiadványok, emléktárgyak megvásárlására, valamint a belépőjegy érvényesítésére a régi gyári blokkolóórával. A földszinti előtértől balra, az állandó kiállítás megnyitásaként egy 18. századi stílusban készült kovácsolt vaskapu, majd az épület létesítésére vonatkozó dokumentumok másolatai, s az épület 1777-ből való eredeti tervrajza látható. A lépcsőházban zömmel a kohászathoz köthető művészeti alkotások vezetik át látogatóinkat a két emeleti szinten található kiállítási termekbe.

I. emelet

Az első emelet előterében a gyáralapító Fazola Henrik személyére és a gyáralapításra vonatkozó dokumentumok láthatók, valamint a vaskohászathoz nélkülözhetetlen szilárd tüzelőanyag előállításának fejlődését szemléltetjük.

 A nyersvasgyártást bemutató terem jobb oldalán húzódó dioráma-sor az ércekből való közvetlen fémkinyerés történeti fejlődését szemlélteti a színes és nemesércek első felhasználásától a nagy ókori kultúrák technológiáin keresztül a 19. századig. A diorámák alatti tárlókban láthatók ókori (egyiptomi, asszír-babilóniai) fémleletek másolatai, különböző magyarországi középkori vaskohók ásatásaiból származó égetett agyagfúvókák és salakdarabok, régészeti fémleletek (szerszámok, fegyverek), valamint távol-keleti fémtárgyak. A terem végében az Imola község (Borsod m.) közelében feltárt, 10-12. századra keltezhető kohó és a kőszegfalvai kettős aknájú kohó (bucakemence) látható az ásatáson megtalált állapot szerint („in situ”) bemutatva. A terem bal oldalán a nagyolvasztók fejlődése látható. A nagyolvasztóban végbemenő folyamatokat egy fényhatással működő és az olvasztó metszetét bemutató modell segítségével követhetjük végig, míg az egyes típusokat a diósgyőri és ózdi nagyolvasztók makettjei szemléltetik.

 Az acélgyártás történetét bemutató teremben haladva az egyes acélgyártási eljárásokat (kavarás, tégelyacél-gyártás, Bessemer- és Siemens-Martin kemence, elektroacél-gyártás, konverteres acélgyártás) makettek, dioráma és működő modellek szemléltetik, melyeket dokumentumok, rajzok és fotók egészítenek ki. Itt kaptak helyet az acélgyártáshoz kapcsolódó tárgyi emlékek (szerszámok, védőöltözet, termékek), valamint az anyagvizsgálat fejlődését szemléltető gyűjtemény és egy kis ízelítő az öntészet remekeiből. Mozgáskorlátozott látogatóink részére fenntartott bejáratunk ebbe a terembe nyílik.

 II. emelet

 A kovácsolási eljárások termébe lépve diorámák szemléltetik a kovácsolás történetét az ókori egyiptomi nemesfém-kovácsolástól kezdve a középkori fegyvergyártáson át 18-19. századra jellemző vízikerék meghajtású hámorműhelyek technológiájáig. A diorámák előtti vitrinekben kovácsolt termékek (szerszámok, szegek, puskacsövek), valamint kalapácsfújtatók láthatók, de itt kapott helyet a mecenzéfi mezőgazdasági szerszámgyűjtemény egy része is. Modellek sora mutatja be a modern kori gépi kovácsolás és sajtolás berendezéseit, a tárgyi emlékek pedig a járműépítés, elsősorban a vasúti közlekedés eszközeinek fejlődését szemléltetik.

 A hengerlési eljárások termében diorámák, működő modellek és makettek segítségével kaphat képet a látogató a hengerlés eszközeinek és technológiájának fejlődéséről, a drót- és csavargyártás történetéről. Síngyűjtemény mutatja be a magyar vasutaknál a 19. század közepétől használt különféle külföldi és hazai síneket, tablókon láthatók a különféle hazai hengerdék termékei. A terem végéből nyílik az időszaki kiállításoknak helyet adó teremrész.

A Fazola Feszitvál fő támogatói:


Miskolc M. J. Város Önkormányzata

- Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság

 

 

 

 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma          Tel: (+36)46/379-375          E-mail: kohmuz@kohmuz.t-online.hu

 

 

 

A múzeum fenntartója az

 

                                               Utolsó módosítás dátuma: 2013.12.04. 11:55